Novosti

07.05.2021. // Odgovor VLADIMIRA ŠIŠLJAGIĆA na javno obraćanje DAO s pet pitanja političkim strankama i kandidatima za gradonačelnika Grada Osijeka

DAO je na mail i messenger adrese kandidiranih na lokalnim izborima uputio javno obraćanje s pet pitanja o osječkim urbanističkim temama, kako bi se mogli predizborno odrediti o načinima na koji bi se u slučaju osvajanja mandata zauzeli za neka ključna mjesta unapređenja gradskih prostornih politika.

Objavljujemo odgovor Vladimira Šišljagića.

"Poštovani arhitekti grada Osijeka, najljepše zahvaljujem na postavljenim pitanjima na koje dajem odgovore kako slijedi:

1.
Generalni urbanistički plan grada Osijeka najvažniji je plan koji provodi strategiju prostornog i urbanog razvoja grada. S obzirom na veliki broj, uglavnom prostorno besmislenih izmjena i dopuna, najavio sam pokretanje izrade novog GUP Grada Osijeka. Prije postavljanja koncepcije i smjernica prostornog razvoja, nužno je izraditi studije urbanog razvoja, prometne infrastrukture i ostale studije za koje se ukaže potreba. Svjestan sam da je u Gradu došlo do velikih promjena, od broja stanovnika, izgradnje nove infrastrukture i mijenjanja prometnih tokova (zapadna obilaznica, južni trak južne obilaznice), do promjena stambenih politika i smjera investicijskih ulaganja (IT sektor umjesto prerađivačke industrije koja, na žalost, nestaje). Ovaj posao je ključan za strateški, planski, urbanistički i dugoročni razvoj Grada Osijeka čiji nositelj mora biti struka, arhitekti, strukovne organizacije i udruge. U tom smislu neizostavno i sa zahvalnošću očekujem da se Društvo arhitekata u cijelosti uključi u izrade studija i GUP-a Grada Osijeka.
Osim izrade Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka, vaša će suradnja biti ključna i na ostalim gradotvornim projektima koje namjeravam provesti, od uređenja manjih urbanističkih cjelina do izrade studija i zadataka zahtjevnijih projekata.
Na isti način, u svoj rad želim uključiti i ostale nevladine udruge i stručne organizacije jer jedino tako mogu biti siguran da sam učinio najbolje moguće za Grad i naše sugrađane.

2.
U sadašnjem trenutku, resor prostornog uređenja u gradu ne postoji. Spajanjem nespojivih odjela u jedan koji samo u svom nazivu ima riječ „urbanizam“, nastala je neka vrsta sukoba interesa jer se čelnom čovjeku ovog Upravnog odjela time dala ovlast stručnog i upravnog tijela koji sam kreira i provodi urbanističke smjernice.
Namjera mi je razdvojiti rad upravnog odjela koji provodi dokumente prostornog uređenja, od odjela koji ih kreira i izrađuje, dakako slijedom toga osigurati optimalan broj arhitekata, kreativnih i stručnih ljudi koji imaju znanje, iskustvo, snagu i volju promijeniti postojeće stanje.

3.
Važnost pojedinih dijelova grada, njegovih prostora i građevina nadilazi znanje, stav, mišljenje i poziciju jednog čovjeka, pa bio to gradonačelnik, župan, ministar ili premijer. Odgovoran gradonačelnik mora odgovorno gospodariti javnim sredstvima i za svoj Grad i sugrađane iznalaziti najbolja rješenja. Namjera mi je za javne gradske prostore i građevine u vlasništvu grada provoditi javne arhitektonske natječaje na kojima će pobijediti najbolji i istu obvezu propisati za sve one koji grade na svom zemljištu, a značajno utječu na gradsku sliku, posebno u osobito vrijednim gradskim područjima.

4.
Slažem se s vama da je postupak Osječko – baranjske županije skandalozan, jer su time oduzeli Osječanima pravo na grad. Da, gradu trebaju suvremeni bolnički prostori, kao što je potrebno urediti i izgraditi zapuštena područja nekadašnjih industrija, ali ne na ovakav način. U njihovom postupku nedostaje stručnog i strateškog promišljanja, a o javnosti postupka suvišno je i govoriti. Ništa manje skandalozno nije (ne)postupanje gradske uprave koja je sve šutke prihvatila, nimalo zainteresirana za probleme koje će donijeti ove realizacije (udar na promet, kapacitete infrastrukture i novo potencijalno zapušteno područje postojećeg KBC-a). Slažem se s vašim stavom o raspisivanju javnog urbanističko – arhitektonskog natječaja za prostor OLT-a, jer je to jedini ispravan način uređenja ovog prostora. Koliko se sjećam, pokušaji nekadašnjeg vlasnika tvrtke OLT, išle su u tom smjeru, u skladu s Generalnim urbanističkim planom grada Osijeka, koji Osječko – baranjska županija koja je novi vlasnik, bahato zaobilazi. Kao novi gradonačelnik Osijeka, iskoristit ću sve zakonske mogućnosti kako bi investiranje u naš grad bilo u skladu s gradskim urbanim politikama, što će i biti moj posao.

5.
Imam načelan plan revitalizacije napuštenih i zapuštenih gradskih prostora. Kao što znate, ja sam liječnik i takve prostore gledam očima građanina i običnog čovjeka. Sigurno ću zatražiti vašu stručnu pomoć. Novi stadion je privatna investicija. Postojeći stadion je vlasništvo grada i potrebna mu je hitna sanacija. Nisam za promjenu namjene prostora Gradskog vrta, siguran sam da u ovim prostorima i dalje treba biti kolijevka gradskog sporta, jednako dostupnog svima. Namjera mi je nastaviti realizaciju ovog kompleksa te potaknuti izgradnju atletskog stadiona i športskih terena kao i započeti s izradom studija revitalizacije nekadašnjeg Perivoja Gradski vrt.

Pitanje postojećeg KBC-a nije pitanje samo za gradonačelnika, već za njegove vlasnike i državu. Na žalost, Osječani su ti koji će taj problem najviše osjetiti i zato sam spreman potaknuti brzu sanaciju i prenamjenu ovih prostora ukoliko dođe do realizacije novog KBC-a na drugoj lokaciji.

S poštovanjem, srdačan pozdrav.

U Osijeku, 30. travanj 2021.
dr. sc. Vladimir Šišljagić"