Novosti

18.12.2020. // OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA UVJETA NATJEČAJA za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA UVJETA NATJEČAJA
za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
raspisuje 
DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
objavljuje

IZMJENE I DOPUNE UVJETA
 
javnog, općeg, projektnog, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju
N A T J E Č A J A
  
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU
(registarski broj natječaja 68-18/OS-A/NJN; evidencijski broj nabave: E-MV-06/2020)

RASPISIVAČ / INVESTITOR NATJEČAJA je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek, OIB 78808975734, koje zastupa Rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac, telefon: +385 31 224 100, e-mail: [email protected], mrežna stranica: www.unios.hr, osoba za kontakt: Silva Vujnić, dipl. iur., tel: +385 31 224 155.

PROVODITELJ NATJEČAJA je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, MB 3397491, OIB 36694158737, koje zastupa Predsjednik DAO, Ivan Cingel, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist broj 49, e-mail: [email protected], mrežna stranica: https://www.daos.hr, osoba za kontakt: Ivan Cingel, dipl. ing. arh., mob: +385 91 942 1396.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, kao autori izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 1698, e-mail: [email protected], i Željka Jurković, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica broj 1191, e-mail: [email protected].

Natječaj je raspisan 17. kolovoza 2020. godine, s rokom predaje do 17. studenog 2020. godine. Zbog izmjena odredbi Uvjeta natječaja radi prilagodbe Zakonu o javnoj nabavi, rok predaje je 11. studenog 2020. godine produljen do 1. veljače 2021. godine do 15.00 sati.

Poveznica na raspis: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/burza-poslova/natjecaj-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-znanstveno-istrazivackog-centra,3946.html
Poveznica na obavijest o produljenju roka predaje: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/natjecaji/produljenje-natjecaja-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-znanstveno-istrazivackog,4002.html

Izmjene i dopune natječajnih uvjeta dostupne su i na Internet stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave - EOJN , Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i web stranicama Društva arhitekata grada Osijeka.

Natječajni program nije predmet izmjena i dopuna.

ROKOVI
- Rok za postavljanje pitanja: četvrtak 31. prosinca 2020. godine. (Pitanja se dostavljaju putem EOJN RH ili e-mailom na adrese: [email protected] ili [email protected].)
- Pisani odgovori bit će objavljeni u EOJN RH do petka 8. siječnja 2021. godine.
- Rok predaje i zaprimanja natječajnih radova je ponedjeljak 1. veljače 2021. godine do 15:00 sati, na adresi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg sv. Trojstva 3, 31000 Osijek, bez obzira na način dostave.

Arhitektonsko-urbanistički natječaj se provodi u okviru projekta „Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva - ZICER“ (KK.01.1.1.09.0026) prijavljenog u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, Referentna oznaka Poziva: KK.01.1.1.09.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.118.350,00 kn, pri čemu će ukupni iznos od 9.118.350,00  kn biti sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

MATERIJALI ZA PREUZIMANJE:
- IZMJENA I DOPUNA UVJETA NATJEČAJA
- MULTIKRITERIJSKA ANALIZA
- IZMJENA I DOPUNA OGLASA O RASPISU