Novosti

14.01.2021. // OBAVIJEST O ISPRAVKU IZMJENA I DOPUNA UVJETA NATJEČAJA za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

OBAVIJEST O ISPRAVKU IZMJENA I DOPUNA UVJETA NATJEČAJA
za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
raspisuje 
DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
objavljuje

ISPRAVAK

IZMJENA I DOPUNA UVJETA
 
javnog, općeg, projektnog, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju
N A T J E Č A J A
  
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU
(registarski broj natječaja 68-18/OS-A/NJN; evidencijski broj nabave: E-MV-06/2020)

RASPISIVAČ / INVESTITOR NATJEČAJA je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek, OIB 78808975734, koje zastupa Rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac, telefon: +385 31 224 100, e-mail: [email protected], mrežna stranica: www.unios.hr, osoba za kontakt: Silva Vujnić, dipl. iur., tel: +385 31 224 155.

PROVODITELJ NATJEČAJA je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, MB 3397491, OIB 36694158737, koje zastupa Predsjednik DAO, Ivan Cingel, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist broj 49, e-mail: [email protected], mrežna stranica: https://www.daos.hr, osoba za kontakt: Ivan Cingel, dipl. ing. arh., mob: +385 91 942 1396.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, kao autori izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 1698, e-mail: [email protected], i Željka Jurković, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica broj 1191, e-mail: [email protected].

Natječaj je raspisan 17. kolovoza 2020. godine, s rokom predaje do 17. studenog 2020. godine. Zbog izmjena odredbi Uvjeta natječaja radi prilagodbe Zakonu o javnoj nabavi, rok predaje je 11. studenog 2020. godine produljen do 1. veljače 2021. godine. Izmjene i dopune Uvjeta natječaja objavljene su 18. prosinca 2020. godine.

Sukladno čl. 34. st. 4. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i krajobraza, u Uvjetima natječaja ispravlja se tehnička greška u točki 1.14. Uvjeta natječaja, tj. popisu gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.

Poveznica na raspis: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/burza-poslova/natjecaj-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-znanstveno-istrazivackog-centra,3946.html
Poveznica na obavijest o produljenju roka predaje: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/natjecaji/produljenje-natjecaja-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-znanstveno-istrazivackog,4002.html
Poveznica na obavijest o izmjenama i dopunama Uvjeta natječaja: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/natjecaji/obavijest-o-izmjenama-i-dopunama-uvjeta-natjecaja-za-idejno-arhitektonsko,4026.html

MATERIJALI ZA PREUZIMANJE:
- ISPRAVAK IZMJENA I DOPUNA UVJETA NATJEČAJA