Novosti

23.04.2021. // Javno obraćanje DAO kandidatima na lokalnim izborima

DAO je na mail i messenger adrese kandidiranih na lokalnim izborima uputio javno obraćanje s pet pitanja o osječkim urbanističkim temama, kako bi se mogli predizborno odrediti o načinima na koji bi se u slučaju osvajanja mandata zauzeli za neka ključna mjesta unapređenja gradskih prostornih politika.

Pitanja glase:

  1. Generalni urbanistički plan grada Osijeka (GUP) donesen je 2006. godine, u međuvremenu je doživio osam izmjena i dopuna te odavno izgubio koncepcijski smisao. Imate li namjeru u Vašem mandatu pokrenuti izradu novog GUP-a na stručnom, analitičkom i koncepcijskom temelju, te hoćete li u izradu uključiti lokalno društvo arhitekata, kao što su to napravili Grad Dubrovnik i Grad Split? Mislite li i općenito, i na koji način, u Vašem mandatu u svoj rad uključiti Društvo arhitekata grada Osijeka te druge strukovne udruge i organizacije?

  2. Zakon o prostornom uređenju za velike gradove zahtijeva zasebno ustrojena upravna tijela za obavljanje stručnih i za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja. Grad Osijek trenutno raspolaže samo tijelom za upravne, ne i onim za stručne poslove, što se izrazito osjeti na gradskom urbanizmu - nema ga! Zakon, nadalje, velikim gradovima omogućava osnivanje vlastitog Zavoda za prostorno uređenje kao javne ustanove, što bi znatno unaprijedilo strateško i provedbeno planiranje grada. Na koji način u Vašem mandatu planirate reorganizirati gradski resor prostornog uređenja u svrhu stručnog unapređivanja i zakonitog ustrojavanja?

  3. Javni urbanističko-arhitektonski natječaji postupci su javne nabave u kojima pobjeđuje najbolji idejni projekt, a ne ekonomski najpovoljnija ponuda. Zanima nas Vaš generalan stav o takvim javnim natječajima te za koje biste ih lokacije od općeg značaja, u javnom ili privatnom vlasništvu, obavezno proveli? Hoće li se u Vašem mandatu Grad Osijek aktivno angažirati na otkupu, odnosno zadržavanju u javnom vlasništvu prostora od javnog značaja?

  4. Tijekom prošle godine Osječko-baranjska županija je izvršila skandalozno, stručno neprihvatljivo preuzimanje prostornoplanske ingerencije nad dijelovima grada Osijeka – područjima za budući Gospodarski centar i novi Kliničko-bolnički centar – kako bi izbjegla obavezu provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za takve strateške javne projekte. Grad Osijek nije ništa poduzeo protiv toga. Hoće li i u Vašem mandatu biti moguća suglasnost Grada Osijeka s oduzimanjem mu ustavnog prava na planiranje vlastitog građevinskog područja naselja? Može li se računati na to da će za prostor bivšeg OLT-a, slijedom obaveze iz GUP-a, biti raspisan javni urbanističko-arhitektonski natječaj?

  5. Imate li plan revitalizacije napuštenih i zapuštenih gradskih prostora preostalih preseljenjem postojećih sadržaja ili drugim razlozima? Što planirate napraviti s lokacijom u Gradskom vrtu nakon što NK Osijek izgradi svoj novi stadion? Planirate li se angažirati na urbanoj preobrazbi napuštenih industrijskih pogona, odnosno kompleksa postojećeg KBC-a po izgradnji novog?

Pitanja su upućena na sljedeće kandidate:

Berislav Mlinarević
Goran Kušec
Vladimir Šišljagić
Možemo Osijek
Ivan Radić
Jednostavno je
HNS Osijek