Natječaji

06.04.2021. // RAD POD ŠIFROM „02“ - 4. nagrada

Silvija Shaleva
Mirjana Lozanovska
Erik Jurišević
Nina Pahović
Suradnici: Tamara Djerokv, Dimitar Milev, Borjan Menkinoski

Sustavno i programski jasno određena kompozicija. Građevina srasla s podlogom integrira arheologiju u interijer prizemlja u zatvorenoj opni. Vrijedni nalazi predstavljeni su u najznačajnijim fragmentima, dok je ostatak prekriven tankom, nekonstruktivnom plohom.
Zgusnut program zapunio je etaže do drugog kata, od kojega nadalje kuća otvara nutrinu putem više atrija koji prirodno zrače i služe insolaciji obodnog prostora.
Ocjenjivački sud pozdravlja konzistentnost u provlačenju ideje “kuće laboratorija”, drugačiji pristup arheologiji, inovativno rješenje kongresne dvorane, detaljnost u iskazu i obradi ovojnice građevine, te jasnu sugestiju u prikazu interijera.
Prijedlog izvedbe garaže na nivou -2 ocjenjen je neracionalnim izborom, s obzirom na popratne implikacije u kvantifikacijskim pokazateljima.